Canllaw Talu

Canllaw Talu

Mae yna dri dull talu.

1. (1) Cliciwch PayPal, yna cwblhewch y drefn.
(2) Os oes gennych gyfrif PayPal, mewngofnodwch.

2. (1) Os na, gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

(2) Dewiswch eich Gwlad / Rhanbarth.

(3) Mewnbwn rhif eich cerdyn, mae wedi dod i ben a'ch enw.

(4) Cwblhewch eich cyfeiriad bilio a'ch gwybodaeth gyswllt.

(5) Gwiriwch “Cadw fy ngwybodaeth talu a chreu cyfrif PayPal, yna cliciwch“ Talu Nawr ”.

3. (1) Cliciwch Cerdyn Credyd / Debyd, yna cwblhewch y gorchymyn.

(2) Llenwch eich enw a'ch cyfenw, yna mewnbwn rhif eich cerdyn, mae wedi dod i ben a'r Cod Diogelwch. Cliciwch Talu ar unwaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni : support.global@cowinaudio.com